ไม้อัดฟิล์มดำ

ม้อัดฟิล์มดำ เป็นไม้อัดที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายประเภท โดยเฉพาะงานก่อสร้างจะมีการนำไม้อัดฟิล์มดำไปใช้ในการทำแบบเสา แบบคาน งานรากฐานต่างๆ เทพื้นคอนกรีต หรือทำพื้นเวทีได้ตามความเหมาะสม ไม้อัดฟิล์มดำเป็นไม้อัดที่มีความทนทานสูง โดยจะผ่านกรรมวิธีอัดกาวที่สามารถกันน้ำได้ โดยเกรดของกาวที่นำมาใช้ทำไม้อัดฟิล์มดำจะมีหลายเกรด ซึ่งกาวที่ใช้นั้นจะมีคร่าวๆ สองชนิดด้วยกัน ได้แก่ กาวเมลามีน และ กาว WBP ซึ่งกาวเหล่านี้ ร่วมกับฟิล์มดำกันน้ำ ทำให้ไม้อัดฟิล์มดำ

ทนน้ำทนชื้นได้ จึงสามารถนำไปใช้กับงานก่อสร้างติดทะเลได้ ความคุ้มค่าของไม้อัดฟิล์มดำนั้นจะขึ้นอยู่กับ ความทนทานและจำนวนรอบในการใช้งาน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนี้ 


1.คุณภาพของกาวที่นำมาใช้ 

2.คุณภาพตัวฟิล์มดำที่นำมาเคลือบผิวไม้
3.ไส้ไม้ด้านใน
4.ความหนาของแผ่นไม้ 
5.ลักษณะงานที่นำไปใช้ 


ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม้อัดฟิล์มดำจะมีหลายรุ่น หลายเกรด หลายความหนา ทั้งไส้ภายในจะมีทั้งไส้เต็ม และไส้ที่เป็นตัวต่อ แต่การเลือกการใช้งานของไม้อัดฟิล์มดำนั้นจะสามารถวัดเกรดการใช้งานคร่าวๆได้จากผู้ค้า หรือถามจำนวนการใช้งานเป็นครั้ง ว่าสามารถนำกลับมาใช้ได้กี่ครั้ง เราก็จะสามารถเทียบราคาของไม้อัดฟิล์มดำได้ โดยไม้อัดฟิล์มดำของเราจะมีรุ่น ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มิลลิเมตร เกรด 1A ใช้งานได้ 1-3 ครั้ง, ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มิลลิเมตร ไส้เต็ม 2A ใช้งานได้ 5-8 ครั้ง, ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มิลลิเมตร ไส้เต็ม 3A ใช้งานได้ 10 ครั้งขึ้นไป, ไม้อัดฟิล์มดำ 18 (20) มิลลิเมตร 2A ใช้งานได้ 5-8 ครั้ง และ ไม้อัดฟิล์มดำ 18 (20) มิลลิเมตร ไส้เต็ม 3A ไส้เต็มใช้งานได้ 10 ครั้งขึ้นไป

Visitors: 60,377