ไม้แบบ ไม้กระดาน

ม้แบบ หรือไม้กระดาน เป็นไม้ที่นำมประตีกบกันสี่ด้านเป็นกล่องเพื่อขึ้นเป็นแบบไว้ใช้หล่อคานหรือเสา ไม้แบบที่ใช้ในปัจจุบันมีขนาด หน้ากว้าง 6, 8 และ 10 นิ้ว ตรงกลางจะเป็นร่องเพื่อใส่เหล็กเส้นเข้าไปตามแบบ และเทคอนกรีตลงไปเพื่อให้เกิดขึ้นเป็นเสาหรือคานขึ้นมา ซึ่งการยึดโครงสร้างของไม้แบบจะต้องยึดกันตามร่องฉากให้แนบสนิท เนื่องจากหากไม้แบบชนกันไม่สนิทจะทำให้น้ำปูนเล็ดลอดออกมา ซึ่งจะทำให้เสาไม่เต็มได้ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้โดยการให้ผู้รับเหมาตีโครงเคร่ายึดแบบเข้ากันไว้อย่างแน่นหนา และยาแนวร่องไม้แบบไว้ด้วยวัสดุเหลือใช้ต่างๆได้ เช่น ดินน้ำมัน ถุงพลาสติก เศษกระดาษ จะทำให้ลดปัญหานี้ลงไปได้ นอกจากนี้การใช้วิธีจี้เขย่าก็จะสามารถช่วยให้ลดโพรงอากาศได้ดี ลดปัญหาแบบเสาไม่เต็มลงไปได้อีกระดับหนึ่ง


นอกจากนี้แบบเสายังสามารถนำไม้อัดฟิล์มดำมาช่วยในการหล่อแบบเสาหรือคานเพิ่มเติมจากไม้แบบได้อีกด้วย ปัจจุบันได้มีการใช้แบบพลาสติก และแบบเหล็กมาใช้เป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันก็ยังมีผู้รับเหมาที่นิยมใช้ไม้แบบอยู่ เนื่องจากหาซื้อง่าย น้ำหนักเบา สามารถตัดแต่งเป็นรูปร่างต่างๆได้ง่าย และสามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้ซ้ำประมาณ 3-4 ครั้ง ไม้แบบที่เรามีขาย เป็นไม้แบบเบญจพรรณ ขนาดหน้า 8 และ หน้า 10 มีความยาวตั้งแต่ 2-5.5 เมตร โดยแต่ละแผ่นของไม้แบบเรามีการยิงตะปูและ เพื่อความยาวไว้ด้านละ 10 เซนติเมตร ป้องกันการหัวแตกของไม้แบบ

Visitors: 60,375