ไม้เมตร ไม้หน้าสาม ไม้หน้าสี่

ม้เมตร ไม้หน้าสาม หรือไม้รัดแบบ เป็นไม้ขนาดสั้นๆที่เอาไว้ใช้รัดแบบก่อสร้าง ทำค้ำยันแบบเสา หรือคาน ช่างไม้ยังนำไม้เมตรมาต่อเป็นโต๊ะ หรือเก้าอี้ได้ นอกจากนี้ช่างไม้ยังนำไม้เมตรมาทำเป็นไม้ยัดเชิงชายได้อีกด้วย  ส่วนไม้เมตรที่ขนาดยาวมากกว่า สามเมตรขึ้นไปมักนำมาวางผัง เข้าแบบ ทำโครงผนัง ทำแป ทำตง หรือทำโครงหลังคาได้

Visitors: 60,377