แปหลังคา แปสำเร็จรูป

มัยก่อนที่จะมีการนำเหล็กมาใช้ทำแปสำเร็จรูป ไม้เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนนำมาใช้ โดยมักใช้ไม้ ขนาด 3 นิ้ว และปัจจุบันก็ยังมีการใช้ไม้หลงเหลืออยู่ในหลายพื้นที่ แปหลังคาที่ทำจากไม้นั้นอายุการใช้งานจะสั้น และรองรับน้ำหนักของกระเบื้องมุงได้น้อยกว่าแปที่ทำจากเหล็ก แปหลังคาที่มีในปัจจุบันมักเป็นแปหลังคาเหล็ก บางครั้งมีการนำเหล็กกล่องมาใช้ทำเป็นแปหลังคาซึ่งจะทำให้เกิดสนิมได้ง่ายและเกิดการผุกร่อนได้เร็ว และต้องเสียเวลาในการทาสีกันสนิทซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องทาทับสองชั้น

ปัจจุบันมีการใช้แปสำเร็จรูปในการทำหลังคา โดยแปสำเร็จรูปนั้นมักทำมาจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบกัลวาไนซ์ (GI/GL) ทำให้แปสำเร็จรูปไม่ขึ้นสนิท และไม่จำเป็นต้องทาสีเพิ่มอายุการใช้งานนาน ความเหมาะสมและความแข็งแรงของการเลือกใช้แปสำเร็จรูปนั้นมีหลายระดับโดยจะขึ้นอยุ่กับ ปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้

 

1. ความหนาของแปสำเร็จรูป ปกติความหนาของแปที่ได้มาตรฐานจะมีตั้งแต่ 0.55-0.7 มิลลิเมตร ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
2. น้ำหนักของแปสำเร็จรูป จะมีน้ำหนักเป็นช่วง ตั้งแต่ 23kg-34kg 
3. ระยะวางของแปสำเร็จรูป
4. ชนิดของกระเบื้อง

การเลือกใช้แปสำเร็จรูปกับกระเบื้องต่างๆต้องเลือกทั้งขนาดและน้ำหนัก พร้อมกับวางแผน การวางระยะแปให้ดีเพื่อป้องกันปัญหาหลังคาแอ่น สอบถามการวางระยะแป และกระเบื้องที่จะใช้ หรือราคาแปสำเร็จรูปได้ที่ 083-092-6712 แปสำเร็จรูปราคาถูก แปสำเร็จรูปดี ไม่งอไม่แอ่น ต้องที่สรัญรุ่งเรืองกิจค่ะ

 

Visitors: 59,683