กระเบื้องเซรามิค

ระเบื้องเซรามิค ยี่ห้อ เซราไทล์ เป็นกระเบื้องดินเผาที่ผ่านความร้อนที่องศาสูงมากๆ สีที่ได้หลังจากการเคลือบมีความมันวาว สะท้อนแดดเป็นประกาย นอกจากนี้กระเบื้องหลังคาเซรามิค ยี่ห้อเซราไทล์ยังมีน้ำหนักที่เบา ทำให้ขนย้ายง่าย สะดวก ตัวเคลือบผิวบนกระเบื้องเซรามิคเป็นสารเคมีป้องการขึ้นของเชื้อราและ การกัดกรอนของสารเคมีต่างๆ จากน้ำฝนที่ค้างอยู่ตามร่องของกระเบื้องคอนกรีตอีกด้วย กระเบื้องหลังคาเซรามิค ไม่แตกตามด โดยถ้าแตกหักจะเห็นเป็นสองท่อน ทำให้ง่ายต่อการหาตำแหน่งที่แตกร้าวหากมีหลังคารั่วซึม แต่หากเป็นกระเบื้องคอนกรีต ซึ่งจะหาจุดที่รั่วยากต้องรื้อหลังคาหลายจุด และเป็นการป้องกันการนำกระเบื้องที่แตกตามดไปใช้ด้วย

 
Visitors: 59,684