สกรู พุ๊ก ตะปู

ตะปู เป็นวัสดุที่ทำมาจากโลหะ บ้างก็เป็นเหล็ก รูปร่างเป็นแท่งเล็กๆ มีส่วนที่เป็นหัว และอีกปลายมีลักษณะแหลม ไว้ใช้เพื่อเจาะยึดวัสดุต่างๆ ตะปูแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ตะปูตอกไม้ ตะปูตีฉาก ตะปูคอนกรีต ตะปูเข็ม ตะปูตอกสังกะสี โดยตะปูเหล่านี้มักไม่มีเกลียวในการยึดเกาะ

ส่วน ตะปู เกลียวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตะปูเกลียวยึดแป ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องจะมีเกลียวอยู่ด้านข้าง บางทีช่างจะเรียกตะปูเกลียวว่า สกรูและหัวเป็นแฉกเอาไว้ใช้งานกับสว่านเจาะ ซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการใช้ตะปูเกลียวยึดลงไปในไปในวัสดุ เพราะบางทีการเจาะสว่านจะทำให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุที่ตอกลงไปน้อยกว่า และแรงกดจากการใช้สว่านจะทำได้ง่ายกว่า
การใช้ค้อนตอกตะปู การที่ตะปูเกลียวมีเกลียวนั้นก็เพื่อเพิ่มแรงยึด เจาะวัสดุได้ง่ายเนื่องจากสามารถใช้กับกว่านได้ และมีแรงยึดเกาะที่เพิ่มขึ้นอีกด้ว

 

 

    ตะปูชนิดต่างๆ

Visitors: 59,683