ขอ ป. ปลา

ขอ ป.ปลา หรือตะขอแขวนโครงซีลาย เพื่อทำฝ้าเพดาน ใช้กับชุดอุปกรณ์โครงฝ้าเพื่อปรับระดับ ขอ ป. ปลา 1 ถุง บรรจุจำนวน 50 ตัว  

Visitors: 59,685