อิฐมวลเบา

UPDATE ราคาอิฐมวลเบา 


1.อิฐมวลเบา Airblock ขนาด 7.5x60x20cm เกรด A ราคา 17.25 บาทรวม vat      

จัดส่งจำนวน 1400 ก้อน/เที่ยว

2.อิฐมวลเบา Airblock ขนาด 7.5x60x20cm เกรด B ราคา 14.15 บาทรวม vat 

หมายเหตุ *** เมื่อสั่งเกรด A 1 เที่ยว 

3.อิฐมวลเบา ตราเพชร ขนาด 7x60x20cm ราคา 13.25 บาทรวม vat

จัดส่งจำนวน 1540 ก้อน/เที่ยว

4.อิฐมวลเบา ตราเพชร ขนาด 7.5x60x20cm ราคา 14.50 บาทรวม vat

จัดส่งจำนวน 1400 ก้อน/เที่ยว

5.อิฐมวลเบา Airblock ขนาด 


 

Visitors: 13,631