อิฐมวลเบา อิฐบล็อก อิฐมอญ อิฐแดง


 • อิฐมวลเบา มอก..jpg
  อิฐมวลเบา เกรด G4 (เกรด A) ขนาด 20cmx60cmx7.5cm. ส่งฟรี (เต็มคันรถ)

 • อิฐมวลเบา ขนาด 7 ซม..jpg
  อิฐมวลเบา เกรด G4 (เกรด A) ขนาด 20cmx60cmx7.5cm.ส่งฟรี (เต็มคันรถ)

 • อิฐมวลเบา.jpg
  อิฐมวลเบา เกรด B ขนาด 20cmx60cmx7.5cm.ส่งฟรี (เต็มคันรถ)ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 • อิฐมวลเบา เกรด B ขนาด 7 ซม.jpg
  อิฐมวลเบา เกรด B ขนาด 20cmx60cmx7cm.ส่งฟรี (เต็มคันรถ)ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 • อิฐแดงเผาแกลบ แกลบ คือเปลือกแข็งที่ห่อหุ้ม เมล็ด ข้าว มีส่วนประกอบของ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เถ้า และมีซิลิก้าสูง จึงทำให้แกลบมีคุณสมบัติคงตัว ย่อยสลายยากเป็นตัวดูดซับที่ดี แกลบจึ...

UPDATE ราคาอิฐมวลเบา (11 มกราคม 2563)


1.อิฐมวลเบา Airblock ขนาด 7.5x60x20cm เกรด A ราคา 17.5 บาท

จัดส่งจำนวน 1400 ก้อน/เที่ยว

2.อิฐมวลเบา Airblock ขนาด 7.5x60x20cm เกรด B  

จัดส่งจำนวน 1400 ก้อน/เที่ยว

3.อิฐมวลเบา ไทยค่อน ขนาด 7x60x20cm เกรด A ราคา 17.65 บาท 

จัดส่งจำนวน 1400 ก้อน/เที่ยว แถม 1%

4.อิฐมวลเบา ตราเพชร ขนาด 7.5x60x20cm ราคา 18.5 บาท

จัดส่งจำนวน 1235 ก้อน/เที่ยว แถม 1%

5.อิฐมวลเบา ตราเพชร ขนาด 7.5x50x20cm ราคา 13.87 บาท

จัดส่งจำนวน 1680ก้อน/เที่ยว 

 

Visitors: 60,377