อิฐมวลเบา อิฐบล็อก อิฐมอญ แดง

UPDATE ราคาอิฐมวลเบา (11 มกราคม 2563)


1.อิฐมวลเบา Airblock ขนาด 7.5x60x20cm เกรด A ราคา 17.5 บาท

จัดส่งจำนวน 1400 ก้อน/เที่ยว

2.อิฐมวลเบา Airblock ขนาด 7.5x60x20cm เกรด B  

จัดส่งจำนวน 1400 ก้อน/เที่ยว

3.อิฐมวลเบา ไทยค่อน ขนาด 7x60x20cm เกรด A ราคา 17.65 บาท 

จัดส่งจำนวน 1400 ก้อน/เที่ยว แถม 1%

4.อิฐมวลเบา ตราเพชร ขนาด 7.5x60x20cm ราคา 18.5 บาท

จัดส่งจำนวน 1235 ก้อน/เที่ยว แถม 1%

5.อิฐมวลเบา ตราเพชร ขนาด 7.5x50x20cm ราคา 13.87 บาท

จัดส่งจำนวน 1680ก้อน/เที่ยว 

 

Visitors: 21,902