ซีลาย 6.0-6.5kg

ซีลาย 6.0-6.5kg ยาว 4 เมตร 

Visitors: 53,322