ซีลาย 7.6-7.9kg

ซีลาย 7.6-7.9kg ยาว 4 เมตร

Visitors: 53,322