ซีลาย 9.6-9.9kg

ซีลาย 9.6-9.9kg 4 เมตร 

Visitors: 53,322