ราคา แผ่นปิดรอยต่อ ซี-โค่ ขนาด 28ซม.x10ม.

แผ่นปิดรอยต่อซีโค่ กว้าง 28 ซม. ยาว 10 เมตร 
Visitors: 54,876