ไผ่เลี้ยง ไผ่ทำนั่งร้าน ไผ่ตง ขายส่ง ราคาถูก

ไผ่เลี้ยง ไผ่นั่งร้าน

ไม้ไผ่เลี้ยง ขนาด 2-2.5 นิ้ว ยาว 6 เมตร 


ไม้ขันเชนาะ มัดไผ่เลี้ยง

จำนวน 50 ท่อน/มัด


เชือกไนล่อน มัดไม้ไผ่เลี้ยง 10มิล 

1 กิโลกรัม/มัด
 

 

Visitors: 59,685