ราคา ไม้อัดยาง หน้าแดง 15mm.

ไม้อัดยาง หน้าแดง เกรดหน้า A/B ความหนา 15มม.

ไม้อัดยาง หน้าแดง เกรด A/B เป็นเกรดก่อสร้าง โดยมีหน้าหนึ่งเป็นหน้าผิวขัดมัน (ด้านเกรด A) ลูบแล้วไม่สากมือ กับอีกด้านเป็นปิดผิวไม้หน้าขาว ไม่มีตาไม้ (ด้านเกรด B) ให้ความสวยงาม และมีความทนทานด้านต่อการใช้งานมากกว่าไม้อัดยางหน้าขาว 

คุณสมบัติไม้อัดยาง หน้าแดง เกรด A/B
- ความหนาจริง 12.5มม. และไม่หย่อนกว่า 11.5มม.
- ผ่านการอัดร้อน 1 ครั้ง
- ไส้แน่น ตัดแบ่งย่อยให้เป็นขนาดเล็กๆได้
- หน้าผิวเรียบผ่านการขัดมัน ให้ความสวยงาม

 

การนำไม้อัดยาง หน้าแดงไปใช้งาน
- หล่อแบบก่อสร้างได้ แต่ไม่ดีเท่าไม้อัดฟิล์มดำ
- กั้นห้อง ทำผนัง ทำเพดานที่ไม่เน้นความสวยงามมาก  
- ปูพื้น รองที่นอน
- ใช้วางรับน้ำหนักของได้ดี
Visitors: 61,427