ข้อต่อพีวีซี-ฟ้า และอุปกรณ์พีวีซีสำหรับท่อประปา

 ราคาตั้งสำหรับ

ข้อต่อพีวีซี ชนิดต่างๆ ข้อต่อท่อประปา 

ขอส่วนลดได้ที่เบอร์ 096-780-8281

 

ข้อต่อตรง ข้อต่อพีวีซี หนา

ข้อต่อลด ข้อต่อพีวีซี หนา

ข้องอ 90 ข้อต่อพีวีซี หนา

ข้องอ 45 ข้อต่อพีวีซี หนา

 

ข้องอพีวีซี 90 เกลียวนอก หนา

 ข้อต่อพีวีซี สามทาง หนา

 ข้อต่อพีวีซี สามทาง ลด หนา

 

 ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี หนา

 ฝาครอบเกลียวใน หนา

ข้อต่อตรง พีวีซี เกลียวใน หนา

 

สามทางเกลียวใน หนา 

 

ข้องอ 90 เกลียวใน หนา

 

 ข้อต่อตรง เกลียวใน ทองเหลือง

 ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง

 สามทางเกลียวในทองเหลือง

ข้อต่อตรง เกลียวนอก ทองเหลือง 

 

 ข้องอ 90 เกลียวนอก ทองเหลือง

 สามทางเกลียวนอก ทองเหลือง

 

ฝาครอบ พีวีซี

 

 ฝาครอบ หัวมน 

 

ข้อต่อยูเนี่ยน พีวีซี

ข้อต่อลดเหลี่ยม พีวีซี

    หัวกันไหล พีวีซี หนา

 

 

ปลั๊กอุดเกลียวนอก หนา 

 

 หัวกันไหลเกลียวนอก หนา 

 

 

 ข้อต่อตรงหน้าจาน พีวีซี 

  คลิปก้ามปู หนา

 กิ๊ปจับท่อ กิ๊ปรัดท่อ พีวีซี

หัวกะโหลก ท่อพีวีซี

 

 

 

 

 บอลวาลว์ ฟ้า ก๊อกยาว

  บอลวาลว์ ฟ้า ก๊อกสั้น

ข้อโค้ง 11.25 ทำมือ บาน 2 

ข้อโค้ง 90 บาน 2

 ข้อโค้ง 90 ช่วงสั้น

 

ข้อต่อตรง พีวีซี ช่วงสั้น 

 

 ข้อต่อตรงลด พีวีซี ช่วงสั้น

  

 

 

Visitors: 59,683