รางน้ำตะเข้ รางน้ำ ชักกิ้งเคลือบสี

รางน้ำตะเข้ เป็นรางที่ใช้วางใต้บริเวณที่มาบรรจบกันของกระเบื้องหลังคา เพื่อรองรับน้ำฝน และป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึม รางตะเข้มีลักษณะเป็นร่องตรงกลาง เพื่อช่วยในการระบายน้ำฝนอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี

Visitors: 58,703