ปูนเขียว TPI

ปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือ หินปูน ขนาดถุง 50 กก. เช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เหมาะสำหรับงาน ก่อ ฉาบ ได้ดี ยืดหดตัวน้อย ไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าว

Visitors: 53,318